Even voorstellen ...

Mijn naam is Jolanda Vielvoye, ik ben in 1996 getrouwd met mijn rots in de branding Richard en ben moeder van een mooie en inspirerende dochter, Julia.

Sinds 2006 ben ik actief als zelfstandig zorgondernemer in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.
Met eigen ogen zag ik waar het mijns inziens verkeerd ging in de ouderenzorg en met name ervoer ik een gebrek aan tijd en aandacht en het niet reageren op de specifieke behoeften en zorgvragen van de individuele oudere thuis en in verzorging- en verpleeghuizen. Ik begon aan de keukentafel thuis met het idee om zelf echte persoonlijke zorg en aandacht terug te brengen met initiatieven als “Huur ‘n Buur” en “Meer dan Zorg, altijd in de buurt” die als aanvulling op de reguliere zorg moesten dienen; als verlengstuk van familie en mantelzorg. Deze organisatie groeide door vraag en aanbod al vrij snel uit tot een kleine reguliere en erkende zorgaanbieder met gediplomeerde zorgverleners.

In 2019 liet ik in Heemstede een volwaardige en erkende zorgorganisatie achter die betrouwbare en kwalitatief hoogstaande zorg leverde, of het nu ging om huishoudelijke ondersteuning, verzorging & verpleging of terminale zorg thuis.

Ik besloot toen weer terug te gaan naar de basis door mijn “eerste en oudste liefde”, Meer Dan Zorg, nieuw leven in te blazen. In het eigenhandig opzetten en ontwikkelen van mijn organisaties heb ik ervaren dat de verandering waaraan mijn rol als directeur/eigenaar continue onderhevig is, mijn ambitie voorbij streeft. Zo raak je in een steeds groter wordende organisatie, het daadwerkelijke contact met de cliënt kwijt. Alhoewel ik graag nadenk over beleid en doelstellingen en deze ook uitdraag, wilde ik liever weer mijn tijd besteden aan het rechtstreekse contact met mensen en de mogelijkheid zo zelf te kunnen helpen waar nodig; daar haal ik mijn voldoening en energie uit.

Mijn opgebouwde ervaring, kennis van regels, wetten en de sociale kaart en mijn netwerk in de regio zorgen ervoor dat ik met mijn passie en hart voor ouderen, hen en hun naasten kan adviseren en de juiste zorg en ondersteuning kan organiseren. Ik ben goed bereikbaar, flexibel inzetbaar, en heb altijd tijd voor een luisterend oor.

Ik ben gespecialiseerd in- en weet mijn weg het beste te vinden in de ouderenzorg, maar ik ben bekend op alle zorgterreinen; WMO, ZvW en WLZ. Ik heb kennis van indicatiestelling en de mogelijkheden deze in te zetten. Ik ken de organisaties en overige disciplines in mijn regio en weet gemakkelijk te verbinden en over te dragen.

Ik kom nu weer dagelijks in contact met de kwetsbaren in onze samenleving en kan hen door mijn ervaring, kennis en vele contacten in mijn netwerk, adviseren en waar nodig doorverwijzen op het gebied van zorg en ondersteuning. Op deze manier kan ik daadwerkelijk zelf iets betekenen voor anderen en dat geeft mij tegelijk mijn eigen werkplezier terug.

In 2020 ben ik geregistreerd als cliëntondersteuner Plus bij het Registerplein, wat u een goede dienstverlening garandeert. Als lid van de Beroepsvereniging van Clientondersteuners, BCMB, houd ik mijn kennis up to date via bijscholing en intervisie. En deel ik mijn vragen en ervaringen met een snel groeiend netwerk van professionals in het hele land. Mijn beroepsregistratie bij Registerplein. Daarnaast doe ik, om mijn kennis en ervaring verder te formaliseren, de opleiding tot Mantelzorgmakelaar bij Auxilium Academy, welke ik in juni 2021 verwacht met goed gevolg af te ronden.